Senato İşleri

 

2547 Sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca; Üniversite Senatosu; Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, eğitim öğretim yapılan Fakültelerin Fakülte Kurulları tarafından dört yıl için seçilen birer temsilci, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşmaktadır.
 
Genel Sekreter, Senato toplantılarına raportör olarak katılmaktadır. Öğrenci Konseyi Başkanı Senato toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmaktadır.
 
Senato toplantılarında alınan kararların tamamı http://senato.mu.edu.tr adresinden yayımlanmaktadır. Üniversitemiz çalışanları Senato kararlarına kendi web maillerindeki ortak klasörler kısmından ulaşabilmektedirler.
Personel
İletişim

 

Telefon : 0 (252) 211 10 26
Faks : 0 (252) 223 92 80
E-Posta : gsekter@mu.edu.tr
Adres :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
Genel Sekreterlik
48000 Kötekli/MUĞLA

 

Yukarı Çık